Kadr Uçotun Qurulması

Azeraudit Consulting Kadr Uçotun Qurulması məsələlərinə dair xidmətləri Azərbaycan Respublikasının əmək qanunvericiliyinin tələblərinə yüksək səviyyədə riayət etməklə icra edir.

Xidmətlərimizə daxildir:

 • Əmək müqaviləsinin əmək qanunvericiliyinə və müəssisənin fəaliyyətinə uyğun olaraq tərtib edilməsi;
 • Əmək müqaviləsinin bağlanılması, dəyişiklik edilməsi, xitam verilməsi və Əmək müqaviləsi Bildirişləri üzrə Elektron İnformasıya Sisteminə daxil edilməsi;
 • Əmək kitabçalarının açılması və qeydiyyatının aparılması;
 • Əmrlərin hazırlanması və qeydiyyatının aparılması;
 • Məzuniyyət hüququnun (əmək, təhsil, yaradıcılıq, sosial, ödənişsiz məzuniyyətlər) həyata keçirilməsinin tənzimlənməsi;
 • İş vaxtı rejimi qaydalarının hazırlanması;
 • İş vaxtının uçotunun qeydiyyatının aparılmasının təşkil edilməsi;
 • Müəssisə üçün müvafiq ştat cədvəlinin hazırlanması;
 • Əmək funksiyası üzrə vəzifə təlimatının hazırlanması;
 • Maddi məsuliyyət haqqında müqavilənin hazırlanması;
 • Növbəli iş rejiminə (vaxta metodu) dair qrafiklərin tərtib edilməsi;
 • Xidməti müqavilələrin hazırlanması.