Müşayət

Mühasibatın uçotunun müşayət edilməsi  dedikdə -tərəfimizdən şirkətin mühasibatın uçotunun aparilması üzrə baş mühasibin funksiyalarının öz üzərimizə götürülməsı başa düşülür.Mühasibatın uçotunun müşayət edilməsi sizin şirkətin əməkdaşları ilə birlikdə ilkin sənədlərin emal edilməsi və işin təşkilini əhatə edir.Mühasibat uçotunun müşayət prinsipi əsasında təşkili   sizin heyətin tədris və məsləhətinə bölünməklə bizim ixtisaslı mütəxəssislər tərəfindən kontrol və yoxlamaların təşkilini əhatə edir. Biz sizin şirkətin  "baş mühasib"i  kimi  aşağıdakı işləri görürük:
 

• Mühasibat uçotu registirlərini formalaşdırırıq

• Hesabatları hazırlayıb  vergi , statistika və digər orqanlara təqdim edirik  

• Biz ilkin sənədlər əsasında  sənəd dövrüyyəsini təşkil edirik. -Satış və alış kitabı, Baş kitab , təsərrüfat əməliyyatları jurnalı  və s

• Biz vergilərin hesablanması və vergi optimallaşdırılması xidmətini həyata keçirik.

• Biz  hazırlanmış və təqdim edilmış hesabatların qorunmasını təmin edirik.

 

Qarşılıqlı işin təşkili aşağıdakı qaydada aparılır  -ayın sonunda biz sizdən  "1C" bazası ilə birlikdə ona daxil edilən ilkin sənədləri -debitor və kreditor borcları mal-material qalıqları i,  əmək haqqı sənədkləri alındıqdan  sonra bizim əməkdaş məlumatların analizini aparır. Bizim şirkət və sizin işçilərin arasında səlahiyyətlər bölgüsü, eləcə də tam mühasibatlığının aparılması üçün lazım olan şərtlər müqavilədə əksini tapır. Mühasibatın uçotunun müşayət edilməsi xidməti daimi və ya birdəfəlik qaydada verilə bilər.